Yleiset sopimusehdot

VALOKUVAUSPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.

KUVAUKSEN HINTA JA PALVELUN SISÄLTÖ 

Ilmoitetut hinnat sisältävät alv 24%. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.

  • Asiakas saa nähtäväkseen kuvagallerian noin viikon sisällä kuvauksista. Kuvat galleriassa ovat muokkaamattomia. Kuvagallerian kuvia ei saa julkaista missään muodossa, koskien myös kuvankaappauksia.
  • Asiakkaan tekemien kuvavalintojen jälkeen valmiit kuvat (digitaalisena) toimitetaan asiakkaalle 1-2 viikon kuluessa.
  • Kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisessa muodossa niin netti- kuin painotuoteversioina.
  • Painotuoteversioiden koko toimitettaessa on 3000 pikseliä pitkä sivu, ellei muuta sovita.

TEKIJÄNOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET 

Kuvien kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.

Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Kuvien käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle, kun koko kuvausmaksu on suoritettu. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaan lukien lehtikäyttö.

Asiakas saa julkaista kuvia internetissä, teettää paperikuvia tai muita kuvatuotteita missä tahansa ei kaupallisessa tarkoituksessa.  Kuvia julkaistaessa esim. sosiaalisessa mediassa, tulee kuvaajan nimi mainita.

Yrityksien kanssa sovitaan kuvien käyttötarkoituksen mukaiset käyttöoikeudet.

VALOKUVIEN TYYLI, KATTAVUUS JA MAHDOLLINEN TUHOUTUMINEN 

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä ja hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti.

Kaikki asiakkaalle toimitettavat kuvat peruskäsitellään, joka tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Kuvan vaativampi käsittely ja manipulaatio ei kuulu palveluun ilman lisämaksua.

Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy kuusi kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

ASIAKKAAN VASTUU 

Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.